Ismerje meg Ön is munkatársainkat a Lévai Dental csapatából. A Lévai Dental fogászati magánrendelőjében a legkiválóbb szakemberek dolgoznak a fogászati és szájsebészeti kezelések különböző területein.

phone mail Visszahívást kérek
phone+36-20 KATTINTSON mailKATTINTSON Visszahívást kérek
Ajánlatkérés

Munkatársaink

Fogorvosaink

Dr. Lévai István Attila Dr. Lévai István Attila

 

 Tagja:

  • Magyar Orvosi Kamarának
  • Magyar Fogorvosok Egyesületének
  • Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának
  • Magyar Esztétikai Orvosok Társasága Egyesületének

 

1986-ban Budapesten születtem. Gyermekkorom óta nagy érdeklődéssel figyeltem a fogorvosi munkát édesapám rendelőjében. A középiskola befejezése után felvételt nyertem, a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar Fog-orvostudományi Szakára, ahol fogorvosi diplomát szereztem. Egyetemi éveim alatt számos diákmunkából vettem ki részem. Tagja voltam a Diákjóléti Bizottságnak, az Egyetemi Kari Tanácsnak. Részt vettem az Egyetem Tudományos Diákköri Munkájában. Angol nyelven előadást tartottam, témám a csontátépülés biológiája volt, melyből szakdolgozatomat is írtam. Egyetem elvégzése után  a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Szájsebészeti Osztályára, mint dentoalveoláris szájsebész szakorvos végeztem el tanulmányaimat. Az itt eltöltött idő alatt lehetőségem nyílt elsajátítani a fogászati implantáció, bölcsességfogműtétek, arcüreg műtét/emelés (sinus lift), gyökércsúcs resectio (gyökércsúcs amputáció), cysta műtétek, lágyszöveti műtétek elméleti és gyakorlati megoldások elsajátítására.

 

Érdeklődési területem a saját fogakon rögzülő fix- és kivehető fogpótlások, illetve az implantátumokon (Denti, Straumann, Nobel) rögzített fogpótlások, melyek készítését szabad időmben is klinikai önkéntes munka keretein belül végzem. Továbbképzésekre, gyakorlati/hands-on kurzusokra és kongresszusokra járok, főként a szájsebészeti, implantológiai, és a fogpótlástani témák előadásait látogatom.

 

Dr. Bársony NóraDr. Bársony Nóra


Fogszabályzó fogszakorvos


Tagja:

  • Magyar Orvosi Kamara
  • Magyar Fogorvosok Egyesülete
  • Magyar Orthodontusok Társasága


Fiatal korom óta nagy szerepet tölt be az életemben a fogorvoslás. Édesanyám nyomdokaiba lépve, 2014-ben szereztem fogorvosi diplomát a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Egyetemi éveim alatt számos gyakorlati és elméleti tudásra tehettem szert édesanyám rendelőjében. Aktívan részt vettem az egyetem tudományos életében is. Egyaránt végeztem tudományos diákköri munkát a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán, a Parodontológiai Klinikán. Kutatómunkáimat egyetemi éveim után is folytattam. 2014-től a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében dolgoztam, mint fogszabályozás rezidens, de egyúttal részt vettem a sürgősségi és konzerváló fogászati ellátásban is. 2017-ben Fogszabályozás szakvizsgát szereztem.
A fogszabályozás során a kívánt esztétika és funkció eléréséhez kiemelten fontosnak tartom a kezelés alapos megtervezését, igyekszem komplex, átfogó ellátást biztosítani pácienseim számára. Ennek érdekében rendszeres továbbképzéseken veszek részt, hogy a legújabb technikákat és elveket tudjam alkalmazni. Elengedhetetlennek tartom a fogszabályozó kezelés megkezdése előtt a megfelelő szájhigiénia kialakítását, és a szuvas tej-és maradó fogak ellátását.

 

Dr. Hauzer-Abafalvi Lilla fogorvosDr. Hauzer-Abafalvi Lilla

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

2013-ban a budapesti Semmelweis Egyetemen diplomáztam fogorvosként, majd a Fogpótlástani Klinikán kezdtem el a rezidens képzésemet, ahol 2016-ben szereztem meg a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgámat. A klinikán angol és magyar nyelvű hallgatókat oktatok, valamint kutatásban is aktívan részt veszek, 2015 óta vagyok a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója. 2013 óta dolgozom magánrendelésen is. A Lévai Dental csapatának 2021 óta vagyok tagja.
Elsősorban rögzített és kivehető fogpótlások elkészítésével, valamint a fogak megtartásával (gyökérkezelés, tömés) foglalkozom. Munkám során nagyfokú precizitásra, a minél természetesebb és esztétikusabb restaurátumok elkészítése törekszem. A felmerülő fogászati problémák megoldása mellett, a megelőzésre is figyelek és az utógondozást is nagyon fontosnak tartom.
Célom, hogy a kezelések oldott, jó hangulatú, barátságos légkörben történjenek, hogy a páciensek korábbi rossz élményei miatt kialakult szorongását így oldani tudjuk. Ezért nagy hangsúlyt fektetek a „fogak mögötti” ember megismerésére és a páciens és orvos közötti kölcsönös bizalom és szimpátia kiépítésére és a nagyon alapos tájékoztatásra.
Szabadidőmet – két gyermekes édesanyaként- javarészt a családommal töltöm, szeretünk kirándulni és gasztronómiai élvezeteknek hódolni.

 

Dr. Fehér Barbara fogorvosDr. Fehér Barbara

Általános fogorvos

Dr. Fehér Barbara vagyok, diplomámat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szereztem. 2023-ban csatlakoztam a Lévai Dental csapatához, mint általános fogorvos. Szerencsésnek érzem magam, hiszen azok közé tartozhatok, akik valóban szeretik a hivatásukat. Fontos számomra, hogy a kezelések kellemes, családias környezetben, oldott hangulatban történjenek, a páciensek elégedetten, egészséges mosollyal távozzanak a rendelőből. Munkáim során különös figyelmet fordítok a fájdalommentességre, precizitásra és nem utolsó sorban az empátiára. Nélkülözhetetlennek tartom a kölcsönös bizalom kialakítását. Hiszem, hogy a megfelelő kommunikáció és tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a páciensek félelem és szorongás nélkül üljenek a fogorvosi székbe. A kezelések során a gyógyítás mellett elengedhetetlennek tartom a prevenciós lehetőségek ismertetését, a helyes szájápolási technikák elsajátítását is. Érdeklődési területeim közé tartoznak a konzerváló és esztétikai fogászati beavatkozások, valamin a fogpótlások készítése. Különös örömmel tölt el a gyermekek ellátásában való részvétel.

 

Dr. Freund DávidDr. Freund Dávid

Általános fogorvos

Summa cum laude minősítéssel végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 2022-ben.  Már az egyetemi éveim alatt is arra törekedtem, hogy a pácienseimet fájdalommentes kezelésben részesítsem. A konzultációk során fontosnak tartom, hogy a szükséges kezelésekről érthető és teljeskörű felvilágosítást adjak, így bevonva a pácienst a kezelési terv felállításába. A fogászati ellátás minőségét tudásom folyamatos bővítésével igyekszem magas szinten tartani. Kiemelt érdeklődéssel fordulok a parodontológia, konzerváló fogászat és a fogpótlástan felé.  2023 óta büszkén erősítem a Lévai Dentál csapatát, ahol nagyszerű szakmai tudással rendelkező kollégákkal dolgozhatok együtt.

 

 

 

Dr. Miklósi KrisztinaDr. Miklós Krisztina

Általános fogorvos

Átmenetileg nem dolgozik
 
A Pécsi Tudományegyetem Fogorvostudományi szakán végeztem. Kis gyermekként is elszánt érdeklődést mutattam a fogorvoslás iránt. Régi családi barátunk a Lévai Dental alapítója, mindig lenyűgözött  munkássága során. Szerencsésnek érzem magam, hogy a  rendelő lelkes csapattagja lehetek. Ez a közösség ideális szakmai felkészültséget biztosít számomra a friss tudásom megfelelő kamatoztatásához.
Érdeklődési területem a fix-, rögzített fogpótlások, főként kiemelve az esztétikus fogászatot, hogy pácienseim elégedetten és széles mosollyal öregbíthessék jó hírnevünk.

 

 

Fogászati asszisztenseink

 

Balogh LászlónéBalogh Lászlóné

Fogászati szakasszisztens
Tagja:

  • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának

Fiatal lány korom óta ez egészségügyben szerettem volna dolgozni, ennek megfelelően választottam meg iskolám. Dr. Hetényi Géza Egészségügyi Szakközépiskolában általános és rendelőintézeti asszisztensi, illetve csecsemő és kisgyermekgondozási szakképesítést. Nagy vágyam volt a fogorvosi szakasszisztensi pályát kipróbálni. Bizonyítványt 2004-ben kaptam meg. Az iskolai éveim alatt már a Lévai Dentál fogászati rendelőben dolgoztam ,így   16 éve dolgozom a  csapatban, ahol  kitartóan és elszántan segítek orvosaim és kolléganőimnek. Szabadidőmben rendszeresen látogatok továbbképzéseket, előadásokat, ahol új tudásra teszek szert, melyet rendelőnkben kamatoztatok. Főbb érdeklődési köröm a kisgyermekek beszoktatása a fogászati környezetbe, de kiemelt figyelmet fordítok a rendelői higiéné folyamatos fenntartására.

 

Laziczius-Nagy GeorginaLaziczius-Nagy Georgina 

Fogászati szakasszisztens és Dentálhigiénikus

2017 óta dolgozom a fogászati szakmában. Dentálhigiénikusként fontosnak tartom a megfelelő szájhigiénia kialakítását és annak fenntartását már egészen gyermekkortól kezdve. 
A kezelések során törekszem az oldott, feszültségmentes, családias légkör megteremtésére. 
Örömmel tölt el, ha a pácienseim elégedetten, mosolyogva hagyják el a rendelőt. 
Ragyogóvá varázsolni egy mosolyt - kell ennél nagyobb sikerélmény?

 

 

 

 

Balogh Diána fogászati asszisztensBalogh Diána

Fogászati asszisztens

Precíz és alapos embernek tartom magam, amit ebben a szakmában elengedhetetlennek tartok. Szeretem felkészülten várni a pácienseket a kezelések előtt, hogy majd utána elégedetten, hatalmas mosollyal az arcukon távozzanak a rendelőből. Fontosnak tartom, hogy mindig tartsam a lépést az aktuális technikákkal, esetleg új módszerekkel, így ennek megfelelően folyamatosan tovább képzem magam. Nekem a fogászati terület nemcsak egy munka, egy munkahely, hanem egy hivatás, melyben mindenhol segíteni tudok. -legyen az orvos, vagy páciens!

 

 

 

Szövördi Katalin dentálhigiénikusSzövördi Katalin

Fogászati asszisztens, dentálhigiénikus 

Értékesítőként hosszú évekig fogászatokkal dolgoztam, biztosítva számukra a betegek ellátáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, berendezéseket - végül annyira elvarázsolt ez a közeg, hogy 2007-ben magam is megszereztem a fogászati szakasszisztensi végzettséget illetve a klinikai dentálhigiénikus szakképesítést. 2020-ban csatlakoztam a Lévai Dental csapatához fogászati asszisztensként, de sokszor találkozhatnak velem a betegeink a recepciós pultnál úgyszintén, mert szívesen foglalkozom páciens koordinátori feladatokkal is. Igazán élvezem a betegekkel folytatott mindennapos kommunikációt, a munkám célja, hogy minden téren elégedett páciensek távozzanak a rendelőből, ehhez pedig a jelszavaim: mosoly, empátia és kedves szavak.

 

 

Dr. Lévainé Gacsal Szandra Erika fogászati asszisztensDr. Lévainé Gacsal Szandra Erika

Fogászati asszisztens tanuló

 

 

 

 

 

 

 

Recepciósaink

Helenár Heni recepciósHalenár Henrietta

Recepciós

2021 tavaszán csatlakoztam a Lévai Dental csapatához, mint recepciós munkatárs.
Itt egy nagyon segítőkész, vidám, családias légkör fogadott.
Hamar megszerettem a munkakört, a pácienseket, emellett a kollegákat is.
Szeretek nap mint nap új, vagy visszatérő páciensekkel találkozni, váltani velük pár mondatot, esetleg megnyugtatni őket nagyobb műtétek, kezelések elött.
Nagyon fontos számomra, hogy betegeinknek kellemesen teljen a nálunk eltöltött idő.

 

 

 

Morvainé Káposztás CintiaMorvainé Káposztás Cintia

Recepciós

2023 tavaszán csatlakoztam a Lévai Dental csapatához recepciós munkatársként. 2022-ben közösségszervező diplomát szereztem, illetve egészen addig az idegenforgalomban tevékenykedtem. A szállodai évek alatt rengeteg tapasztalatra tettem szert az emberekkel való kommunikációban, illetve a különféle problémák hatékony megoldásában, így ezt a tudást hasznosan tudom kamatoztatni a páciensekkel való törődés során. A páciensek megérkezés során a recepciós kollégákkal találkoznak először, ezért fontosnak tartom, hogy egy kedves, barátságos hangulat, légkör fogadja őket. Hiszek abban, hogy egy kedves mosoly vagy pár kedves, bíztató, bátorító szó stresszmentesebbé, nyugodtabbá teheti őket a rendelőben történő kezelések előtt.

 

 

 

Fogtechnikusunk

Laki Róbert fogtechnikusLaki Róbert 

Fogtechnikus

2005-ben kezdtem dolgozni ezen a területen, ez idő alatt szerencsém volt a fogtechnika összes részével gyakorlatban is foglalkozni. A szakmában eltöltött idő alatt több az orvostársadalom által is elismert emberrel dolgozhattam együtt köszönhetően az eddigi munkahelyeimnek. Par éve ezt a foglalkozást is elérte a technikai fejlődés, én elsők között tanulhattam bele a 3d-s tervezésbe és gyártásba, amihez tartozó tudásomat azóta is próbálom továbbképzésekkel naprakészen tartani. Itt a Lévai Dentalnál igyekszünk minden hátteret biztositani az ilyen irányú fejlődésnek, ami elengedhetetlen a pontos es gyors munka elkészítéséhez.

 

 

 

Back-office

Semler GáborSemler Gábor

Praxis Manager 

2021-ben csatlakoztam a Lévai Dental csapatához, előtte 20 évig dolgoztam az idegenforgalomban, ahol napi szinten foglalkoztam emberekkel. 
Főbb feladataim közé tartozik a háttérmunka ellátása, a recepció irányítása, a páciensekkel való kommunikáció, illetve az esetlegesen felmerülő problémák megoldása. 
Előző munkámból kifolyólag jó kommunikációs képességekkel rendelkezem, illetve mindig arra törekszem, hogy minden páciensünk elégedetten távozzon tőlünk és bizalommal térjen hozzánk vissza. 

 

 


 

Fogászati rendelőnk munkáját és a páciensek kezelését sok éves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező asszisztens kolléganők segítik.

Ajánlatkérés

Kérjen időpontot egyszerűen űrlapunk segítségével!

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük, fogadja el az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat, ellenkező esetben nem tud regisztrálni, sem árajánlatot kérni.

Honlapkészítés, webdesign, keresőoptimalizálás: Expedient
Marketing tanácsadónk a Marketing Professzorok Kft. 2024 Levaidental